Menu
Prague City, Czechia

Co to je “Canopy”?

Jeden z významů slova “Canopy” (baldachýn) je zlatem protkané hedvábí, které se používalo nad královským trůnem k oslavení krále. “Canopy” (“chuppa”) je také využíváno při židovských svatbách. Není to pěkný obraz nevěsty Kristovy v Evropě, která se setkává se svým milovaným Pánem a Králem pod tímto baldachýnem modliteb “canopy of prayer”?

Lidé z různých míst spojují ruce:

  • ze všech národů Evropy,
  • ze všech denominací, církví a služebností,
  • ze všech věkových skupin, mladí a staří, muži i ženy.

Bůh nás prorocky povzbudil k volání k modlitbám za Evropu, a to právě v tomto čase. Žijeme v historicky významné době.

Závazek je velmi jednoduchý. Potřebujeme muže a ženy, kteří jsou pevní a spolehliví, ochotni stát v modlitbách za Evropu. Patříš mezi ty, kteří:

  • mají Evropu na srdci,
  • jsou ochotni modlit se za Evropu pravidelně alespoň 15 minut týdně za využití našeho modlitebního dopisu ve spojení s mnoha dalšími křesťany?

Jestli ano, zaregistruj se pod svou zemí na tomto webu a staň se součástí průběžně rostoucího modlitebného hnutí. Naše vize je: 24/7 modlitební pokrytí, efektivní “Canopy” (baldachýn) modliteb, přímluva a požehnání nad Evropou.

Změna se objeví vždy, když se křesťané modlí. „Změna v Evropě“ je jádrem této iniciativy. Ale ta největší motivace pro nás je vize, že Evropa patří Kristu. Věříme spolu s mnoha dalšími, že je Boží vůle, aby byla Evropa spasena.

My, iniciátoři „Canopy of Prayer“ jsme skupina modlitebních vedoucích a přímluvců z přibližně 15 evropských národů. Pravidelně se scházíme a modlíme se za náš kontinent. Proto se nazýváme „Evropská unie modlitby“ (“European Union of Prayer”).

Věříme v duchovní povolání Evropy a důvěřujeme, že posun ke spojení evropských národů v pokoji byl Bohem daný impulz po druhé světové válce. Ale tento pokoj může být udržen jen díky Boží milosti, vírou, modlitbou a odvahou křesťanů jako těla Kristova v Evropě.

K tomu jsme povoláni!

Registrace

Máte-li jakékoli otázky a poznámky, kromě registrace, pište na adresu: info@canopyofprayer.eu a do předmětu napište svou zemi, tj. Česká republika nebo Česko.

Top