Menu
City of Amsterdam, Netherlands

Wat is een “Canopy”?

Het Engelse woord “Canopy” kan onder meer gebruikt worden voor een met gouddraad doorweven zijden doek, als baldakijn boven een troon, tot eer van de Koning. Je kunt ook denken aan de “choepa” waaronder een Joodse bruid en bruidegom in het huwelijk treden. Dat is een prachtig beeld van de Bruid van Christus in Europa, die haar geliefde Heer en Koning ontmoet onder deze Canopy van gebed.

Mensen reiken elkaar de hand van alle kanten:

  • Uit alle landen van Europa
  • Uit alle kerken, gemeenten en bedieningen
  • Van alle leeftijden, jong en oud, man of vrouw.

God heeft ons profetisch bemoedigd om op dit moment een oproep te doen voor gebed voor Europa – vanwege het punt in de geschiedenis waar we nu staan.

Wat er van u gevraagd wordt is heel eenvoudig, maar hiervoor zijn mensen vereist die volharden en betrouwbaar zijn en die bereid zijn staande te blijven in gebed voor Europa. Dus:

  • Als Europa u na aan het hart ligt
  • En u bereid bent elke week een kwartier voor Europa te bidden, geleid door onze gebedsbrief, samen met vele anderen op andere plaatsen,

meld u dan aan en laat u inschakelen bij een deze groeiende gebedsbeweging. Onze visie is om een 24/7 gebedsbedekking te bereiken, een  effectieve Canopy van gebed, voorbede en zegen voor Europa.

Wanneer christenen gaan bidden, verandert er altijd iets. Eén van de achtergronden van dit initiatief is dan ook “Verandering in Europa”. Maar de diepste beweegreden is de visie dat Europa aan Christus toebehoort. “Europa zal gered worden,” zo geloven wij, met vele anderen, omdat dat Gods wil is.

Het initiatief voor het Canopy Gebed ligt bij een groep gebedsleiders en voorbidders uit ongeveer vijftien Europese landen, die regelmatig bij elkaar komen om voor dit continent te bidden. De naam van deze groep is dan ook “European Union of Prayer.”

Wij geloven dat ons continent een geestelijke roeping heeft. We vertrouwen dat de ontwikkeling naar eenheid in vrede in Europa, die ontstond na de laatste oorlog, een door God gegeven impuls was. Maar deze ontwikkeling kan alleen vastgehouden worden door Gods genade, en door het geloof, het gebed en de moed van christenen, als het lichaam van Christus in Europa.

Daarom doen wij deze oproep!

Registreren

info@canopyofprayer.eu

Top