Valikko
City and castle of Bratislava, Slovakia

Čo je to „Canopy“?

„Canopy“, po slovensky baldachýn, je hodváb pretkávaný zlatom, ktorý sa používa na zastrešenie kráľovského trónu. Je teda symbolom Kráľovej slávy. Aj podľa židovskej tradície sa manželia sobášia pod baldachýnom (chuppa) – je to nádherný obraz Kristovej Nevesty v Európe. So svojím Ženíchom, milovaným Pánom Ježišom Kristom, sa stretáva pod baldachýnom modlitieb.

Spoločne sa držíme sa za ruky a modlíme sa bez ohľadu na to,

  • k akému národu v Európe patríš
  • z akej si denominácie, cirkvi, zboru, spoločenstva či špecifickej služby
  • k akej vekovej skupine prináležíš; je jedno, či si mladý alebo starý, či si žena alebo muž

Boh nás prorocky povzbudzuje k tomu, aby sme zintenzívnili modlitby za Európu, lebo prichádzame k historickému zlomu.

Nejde o náročný záväzok. No predsa, vyžaduje ženy a mužov, ktorí sú pevní, vytrvalí a spoľahliví. Pridaj sa k nám , ak

  • aj ty máš Európu na srdci
  • máš ochotu, modliť sa za Európu pravidelne 15 minút do týždňa podľa nášho modlitebného spravodaja

Zaregistrovať sa môžeš podľa svojej krajiny, a tak sa staneš súčasťou našej veľkej medzinárodnej modlitebnej skupiny. Našou víziou je modlitebné pokrytie Európy 24/7, teda plných sedem dní v týždni.  Takto vytvoríme efektívny  „baldachýn“ modlitieb, orodovania a žehnania nad celou Európou. 

Ak chceme zmeny, je potrebné, aby sme sa ako kresťania modlili. „Zmena v Európe“ znamená, že hlbšie porozumieme aj tento iniciatíve. Avšak tá najhlbšia motivácia, pre ktorú sme sa rozhodli začať s touto iniciatívou, je vízia, že Európa patrí Kristovi. Spolu s mnohými ďalšími kresťanmi veríme, že Božou vôľou pre Európu je to, aby bola spasená.

My, iniciátori Modlitebného baldachýnu (Canopy of Prayer), sme skupinou modlitebných vodcov a modlitebníkov. Zastupujeme  pätnásť európskych národov a pravidelne sa stretávame, aby sme sa modlili za náš kontinent. Voláme sa preto Európska únia modlitieb.

Veríme v duchovné povolanie nášho kontinentu a veríme, že to, že sa národy po poslednej svetovej vojne začali zasadzovať o zväzok únie bol Boží impulz. Ale takýto zväzok nemôže pretrvať, ak len nie je riadený na základe milosti, viery a odvahy kresťanov, ktorí patria k Telu Kristovmu v Európe.
Veď pre toto sme povolaní!

Registrácia

V prípade ďalších otázok, ktoré sa už netýkajú registrácie, napíšte nám na túto adresu: info@canopyofprayer.eu Do predmetu správy napíšte meno Vašej krajiny. Ďakujeme.

Top